నాణ్యత నియంత్రణ

లీక్ పరీక్షకులు

స్టాటిక్

  • UDK050   ఎకనామిక్ లీక్ టెస్టర్ - 1 హెడ్
  • UDK055   ఎకనామిక్ లీక్ టెస్టర్ - 1 హెడ్
  • UDK060   డ్రమ్ లీక్ టెస్టర్ - 1 తల
  • UDK250   లీక్ టెస్టర్ - 1 తల
  • UDK310   లీక్ టెస్టర్ - బహుళ తలలు
  • UDK500   ఐబిసి ​​లీక్ టెస్టర్
టాప్

మీ వివరాలు మర్చిపోయారా?