ఈ కోర్సు బ్లో మోల్డింగ్ ఫ్యాక్టరీలలోని ఆపరేటర్లు మరియు ఇంజనీర్ల కోసం ఉద్దేశించబడింది. ఈ కోర్సు యొక్క ఉద్దేశ్యం ఆపరేటర్ / ఇంజనీర్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడానికి మరియు వ్యర్థాలు / ఉత్పత్తి నష్టాలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నించడం. బ్లో మోల్డింగ్‌లో ఎదురయ్యే నిర్దిష్ట సమస్యలు & సమస్యలపై ఇది మరింత అవగాహన ఇస్తుంది. ఈ కోర్సు మా వెబ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో మా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది

టాప్

మీ వివరాలు మర్చిపోయారా?