డిపిపి 100

సోమవారం, 03 ఆగస్టు 2020 by
ఫ్లాట్ షీట్ - ప్లాస్టిక్ ప్యాలెట్

ఫ్లాట్ షీట్, ట్రే & టాప్ ఫ్రేమ్ ప్లేసర్

ఈ యూనిట్ ఫ్లాట్ షీట్లు, ట్రేలు & టాప్ ఫ్రేమ్‌లను ఉంచుతుంది. మీరు ఫ్లాట్ షీట్ల పూర్తి ప్యాలెట్‌లో ఆహారం ఇవ్వవచ్చు, వీటిని పల్లెటైజర్‌లో ఒక్కొక్కటిగా ఇవ్వవచ్చు. యాంటీ-స్టికింగ్ సిస్టమ్ & సెంటరింగ్ సిస్టమ్.

కింద ట్యాగ్ చేయబడింది:

DTM200

బుధవారం, 26 మార్చి 2014 by

DTM212

బుధవారం, 26 మార్చి 2014 by
టాప్

మీ వివరాలు మర్చిపోయారా?